Tag Archives: ELS

Học bổng năm 2013 lên đến 40% của ELS

ELS là một tổ chức dẫn đầu về Các Chương Trình Đào tạo tiếng Anh với nhiều địa điểm tại khắp nước Mỹ và kết quả học tiếng anh tại ELS được hơn 600 trường đại học và cao đẳng tại Mỹ công nhận. Các khóa học khai giảng hàng tháng! Trong năm 2013, ELS