Tag Archives: giáo dục phổ thông

Nước Mỹ đổi hẳn phương pháp giáo dục phổ thông - Common Core Standards Nước Mỹ đổi hẳn phương pháp giáo dục phổ thông - Common Core Standards

Hoa Kỳ đổi hẳn phương pháp giáo dục phổ thông – Common Core Standards

Sắp tới, toàn quốc Hoa Kỳ sẽ áp dụng một khuynh hướng giảng dạy mới, có tên là “Common Core Standards,” trong đó học sinh từ mẫu giáo đến lớp 12 được khuyến khích thảo luận, để hiểu sâu vào bản chất vấn đề hơn là học thuộc lòng. “Common Core Standards” (Tạm dịch: “Tiêu