Tag Archives: Học trường tư

Học trường tư: Có đáng tiền phải trả không?

Khi còn là cô gái 17 tuổi ở năm cuối bậc trung học, Jessica Assaf chỉ muốn được nhận vào đại học Brown University ở Providence, tiểu bang Rhode Island, một trong những trường đại học danh tiếng ở Mỹ, thành lập từ năm 1764. Cùng với các trường khác trong nhóm Ivy League, đây