Tag Archives: Khởi nghiệp

Khởi nghiệp kinh doanh - Lập kế hoạch kinh doanh để thành công

Khởi nghiệp kinh doanh – Lập kế hoạch kinh doanh để thành công

Dù bạn mới chỉ khởi nghiệp hay đã sẵn sàng để mở rộng doanh nghiệp của mình thì kế hoạch kinh doanh chính là bản kế hoạch chi tiết ho sự thành công của bạn. Với khung thời gian từ 3 đến 5 năm trong tương lai, kế hoạch kinh doanh nêu rõ mục tiêu