Tag Archives: ngành học có lương cao ở mỹ

Định phí bảo hiểm

Top 10 ngành học có mức lương cao ở Mỹ

Tốt nghiệp cử nhân ngành kỹ thuật dầu khí, bạn có cơ hội nhận mức lương trung bình sau 10-15 năm cống hiến là hơn 180.000 USD mỗi năm. 1. Kỹ thuật dầu khí Nghề nghiệp tương ứng với chuyên ngành: kỹ sư dầu khí. Lương trung bình lúc mới vào nghề: 82.700 USD/năm; khi