Top 10 ngành học có mức lương cao ở Mỹ

Định phí bảo hiểm

Tốt nghiệp cử nhân ngành kỹ thuật dầu khí, bạn có cơ hội nhận mức lương trung bình sau 10-15 năm cống hiến là hơn 180.000 USD mỗi năm.

1. Kỹ thuật dầu khí

 • Nghề nghiệp tương ứng với chuyên ngành: kỹ sư dầu khí.
 • Lương trung bình lúc mới vào nghề: 82.700 USD/năm; khi có kinh nghiệm 10-15 năm: 183.600 USD/năm.

Top 10 ngành học có mức lương cao ở Mỹ

2. Vận trù học và kỹ thuật công nghiệp

 • Nghề nghiệp tương ứng với chuyên ngành: kỹ sư công nghiệp.
 • Lương trung bình lúc mới vào nghề: 79.600 USD/năm; khi có kinh nghiệm 10-15 năm: 166.300 USD/năm.

Vận trù học và kỹ thuật công nghiệp

3. Định phí bảo hiểm

 • Nghề nghiệp tương ứng với chuyên ngành: chuyên viên định phí bảo hiểm.
 • Lương trung bình lúc mới vào nghề: 54.700 USD/năm; khi có kinh nghiệm 10-15 năm: 158.100 USD/năm.

Định phí bảo hiểm

4. Kỹ thuật hóa học và sinh học phân tử

 • Nghề nghiệp tương ứng với chuyên ngành: kỹ sư hóa học, kỹ sư sinh học phân tử.
 • Lương trung bình lúc mới vào nghề: 71.900 USD/năm; khi có kinh nghiệm 10-15 năm: 138.100 USD/năm.

Kỹ thuật hóa học và sinh học phân tử

5. Kế toán công chứng

 • Nghề nghiệp tương ứng với chuyên ngành: kế toán viên công chứng.
 • Lương trung bình lúc mới vào nghề: 60.700 USD/năm; khi có kinh nghiệm 10-15 năm: 135.000 USD/năm.

Kế toán công chứng

6. Khoa học xây dựng

 • Nghề nghiệp tương ứng với chuyên ngành: nhà khoa học xây dựng, kỹ sư phòng cháy chữa cháy.
 • Lương trung bình lúc mới vào nghề: 50.700 USD/năm; khi có kinh nghiệm 10-15 năm: 135.000 USD/năm.

Khoa học xây dựng

7. Hàng không và du hành vũ trụ

Nghề nghiệp tương ứng với chuyên ngành: kỹ sư hàng không.
Lương trung bình lúc mới vào nghề: 71.400 USD/năm; khi có kinh nghiệm 10-15 năm: 133.300 USD/năm.

Hàng không và du hành vũ trụ

8. Kỹ thuật hệ thống

 • Nghề nghiệp tương ứng với chuyên ngành: chuyên viên về khoa học máy tính, kỹ thuật phần mềm, hệ thống thông tin, mạng máy tính.
 • Lương trung bình lúc mới vào nghề: 70.800 USD/năm; khi có kinh nghiệm 10-15 năm: 131.200 USD/năm.

Kỹ thuật hệ thống

9. Phân tích kinh doanh

 • Nghề nghiệp tương ứng với chuyên ngành: tư vấn viên, chuyên viên phân tích, quản lý sản phẩm, quản lý dự án.
 • Lương trung bình lúc mới vào nghề: 53.400 USD/năm; khi có kinh nghiệm 10-15 năm: 129.800 USD/năm.

Phân tích kinh doanh

10. Toán kinh tế

 • Nghề nghiệp tương ứng với chuyên ngành: nhà mật mã học, nhà toán học, nhà kinh tế, chuyên viên định phí bảo hiểm, nhà hoạch định tài chính.
 • Lương trung bình lúc mới vào nghề: 63.200 USD/năm; khi có kinh nghiệm 10-15 năm: 126.900 USD/năm.

Top 10 ngành học có mức lương cao ở Mỹ

Ảnh: Getty Images
Theo Vnexpress