Tag Archives: sinh viên việt nam du học mỹ

Sinh viên Việt Nam du học Mỹ tiếp tục tăng

Sinh viên Việt Nam du học Mỹ tiếp tục tăng

Một phúc trình của Tổng Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ tại Sài Gòn cho biết, số sinh viên Việt Nam du học Mỹ trong niên khóa 2012-2013, tăng 3.4% so với năm trước, lên đến xấp xỉ 16,100 người. Phúc trình này được Tổ chức Trao Ðổi Giáo Dục Quốc Tế Open Doors trích dẫn