Tag Archives: tết Việt Nam ở Mỹ

Đón Tết Việt trên đất Mỹ

Hàng năm ở Việt Nam ta, mỗi khi xuân về không khí đón tết luôn nhộn nhịp và rộn ràng, với nhiều hoạt động truyền thống và đậm đà bản sắc dân tộc. Còn đối với người Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại nước ngoài ra sao? Họ đón tết như thế