Tag Archives: thực tập sinh toàn cầu

Thực tập sinh toàn cầu 2014

Thực tập sinh toàn cầu 2014

“Thực tập sinh toàn cầu 2014” là cuộc thi được đồng tổ chức bởi tổ chức sinh viên quốc tế AIESEC và tổ chức giáo dục ngôn ngữ thế EF Education First. Cuộc thi chính thức nhận đơn đăng kí từ tháng 2/2014 đến 11/4/2014. Thí sinh được yêu cầu gửi 1 CV và 1