Tag Archives: trường đại học hàng đầu Mỹ

Học bổng khuyến học năm thứ nhất tại Mỹ

Học bổng khuyến học năm thứ nhất tại Mỹ

Học bổng khuyến học dành cho chương trình năm thứ nhất đại học và dự bị thạc sĩ trị giá tới 5.000 USD tại INTO University of Southern Florida, INTO Oregon State University & INTO Calorado State University. South Florida Univesity được thành lập năm 1956, là trường công lập lớn thứ 9 tại Mỹ,