Học bổng khuyến học năm thứ nhất tại Mỹ

Học bổng khuyến học năm thứ nhất tại Mỹ

Học bổng khuyến học dành cho chương trình năm thứ nhất đại học và dự bị thạc sĩ trị giá tới 5.000 USD tại INTO University of Southern Florida, INTO Oregon State University & INTO Calorado State University.

South Florida Univesity được thành lập năm 1956, là trường công lập lớn thứ 9 tại Mỹ, là một trong 63 trường đại học công lập nằm trong các trường nghiên cứu nhóm 1, có trên 47.000 sinh viên, trong đó có 1.465 sinh viên quốc tế đến từ 157 quốc gia trên thế giới, đào tạo trên 300 chương trình đại học và sau đại học.

Oregon State University được thành lập từ năm 1868, thuộc top 50 trường đại học hàng đầu thế giới, top 70 trong số hơn 4.000 trường đại học trên toàn nước Mỹ (Theo Shanghai Jiaotong), đào tạo trên 200 chương trình đại học và trên 80 chương trình sau đại học như kinh doanh (kế toán, tài chính, marketing, …), kỹ thuật, giáo dục, lâm nghiệp, khoa học, sở hữu 2 giải Nobel về khoa học tự nhiên.

Colorado State University được thành lập từ năm 1870, top 40 trong các trường đại học công lập hàng đầu quốc gia (Carnegie Foundation), trong top 100 các trường đại học hàng đầu Mỹ và top 200 thế giới (Shanghai Jiaotong University), là một trong những trường đào tạo về kinh doanh tốt nhất (Business Week).

Mỗi năm, có gần 15.000 sinh viên Việt Nam du học tại Mỹ. Các yếu tố tiên quyết giúp các em có thể du học thành công gồm:

  • Kế hoạch học tập nghiêm túc.
  • Chọn đúng trường và chương trình học.
  • Chọn đúng công ty tư vấn du học để hỗ trợ hồ sơ du học và hỗ trợ trong suốt quá trình du học.
  • Biết nắm bắt cơ hội tại Mỹ và các nước phát triển, hoặc quyết tâm cao với Việt Nam.