Tag Archives: xét tuyển đại học Mỹ

Xét tuyển MBA tại các trường “đỉnh” ở Mỹ có nhiều thay đổi

Mùa xét tuyển học viên MBA vào các trường của Mỹ đã chính thức bắt đầu. Năm nay một số trường đã có những thay đổi đáng kể về yêu cầu đối với hồ sơ ứng tuyển. Tại Mỹ, thông thường mùa nhận đơn xét tuyển MBA sẽ bắt đầu sau khi trường kinh doanh