Điều kiện định cư Mỹ

Điều kiện bảo lãnh cha mẹ định cư ở mỹ

Điều kiện bảo lãnh cha mẹ định cư ở mỹ

Luật di trú của Hoa Kỳ cho phép một công dân Hoa Kỳ hay một thường trú nhân Hoa Kỳ trên 21 tuổi đứng ra làm đơn bảo lãnh cho thân nhân của mình.Công dân Hoa Kỳ có thể làm đơn bảo lãnh cho vợ chồng, con cái, cha mẹ và anh chị em. Vợ

Định cư Mỹ diện đầu tư (VISA EB-5)

Đương đơn phải đầu tư vào một công ty thương mại tối thiểu là 1 triệu USD ở bất cứ nơi nào trên Mỹ và tạo ra 10 công việc làm cho người bản xứ. Nếu đầu tư ở những cùng tập trung nghề nghiệp thì chỉ cần đầu tư 500,000 USD 1. “Vùng tập

thẻ xanh mỹ

Điều kiện để được cấp thẻ xanh ở Mỹ

Bạn có thể đủ điều kiện để nộp đơn xin thẻ xanh (thường trú) thông qua gia đình của bạn, lời mời làm việc hoặc người tuyển dụng bạn, tình trạng tị nạn, hoặc một số điều khoản đặc biệt khác. Trong một số trường hợp, bạn thậm chí có thể tự yêu cầu hoặc