Điều kiện định cư Mỹ

Định cư Mỹ diện đầu tư (VISA EB-5)

Đương đơn phải đầu tư vào một công ty thương mại tối thiểu là 1 triệu USD ở bất cứ nơi nào trên Mỹ và tạo ra 10 công việc làm cho người bản xứ. Nếu đầu tư ở những cùng tập trung nghề nghiệp thì chỉ cần đầu tư 500,000 USD 1. “Vùng tập

thẻ xanh mỹ

Điều kiện để được cấp thẻ xanh ở Mỹ

Bạn có thể đủ điều kiện để nộp đơn xin thẻ xanh (thường trú) thông qua gia đình của bạn, lời mời làm việc hoặc người tuyển dụng bạn, tình trạng tị nạn, hoặc một số điều khoản đặc biệt khác. Trong một số trường hợp, bạn thậm chí có thể tự yêu cầu hoặc